LES 4 : Mediumschap, hoe werkt het?

                  Hoe werkt het?

 

Het mediumschap uit zich middels twee disciplines:

 

- Psychic (psychometrie)

- Mediamiek

Om je mediumschap zo zuiver mogelijk te ontwikkelen, is het goed om onderscheid te leren maken tussen beide. Er wordt veel geschreven over mediums en er zijn veel mensen die zich medium noemen waar dat niet altijd terecht is. Daarom is het goed om een aantal dingen op een rijtje zetten. Een medium, in ieder opzicht, is te omschrijven als een tussenpersoon tussen onze wereld en de geestelijke wereld die fungeert als doorgeefluik. Maar bijvoorbeeld een advocate die dagelijks in de rechtbank staat, is op een bepaalde manier ook afgestemd op de spirituele wereld. Daarbij maakt zij ook 'gebruik' van haar mediamieke kwaliteiten. Bewust of onbewust.

 

 

Hoe werkt dat nou precies?​

Werkwijze van een Medium (professie):

Een medium richt zijn/haar bewustzijn op de geestelijke wereld en stelt zich open voor contact vanuit die wereld. Andersom wordt ook vanuit de geestelijke wereld verbinding gezocht met het medium. De communicatie verloopt dus in twee richtingen. Een medium maakt daarbij ook gebruik van zijn/haar helpers die ook wel geleide-gidsen worden genoemd. Zij bepalen vaak wie (welke overledenen) via het medium kunnen/mogen communiceren.

We kunnen wel stellen dat het een 'organisatie' is met een diepere bedoeling. Namelijk healing, bewustwording en bewustzijn.

 

Het psychic stuk is niet mediamiek, maar energie die we lezen uit het 'aardse' stuk.  Denk daarbij aan de energie om ons heen, energie in ruimtes, energie op plekken, energie bij objecten, etc.

Mediums gebruiken ook hun psychic kwaliteiten om de ziel van hun client te lezen. Dit wordt gecombineerd met het pure mediamieke.

 

Wat niet puur 'mediamiek' is, is het verkrijgen van informatie uit andere bronnen. Informatie uit bijvoorbeeld de aura of de gedachtewereld van een persoon, valt niet onder het mediamieke. Bij mediumschap gaat het dus om informatie vanuit de geestelijke wereld en dus niet vanuit het aardse. 

Dus als je van tevoren weet wie jou belt, dan ben je nog geen medium. Die informatie is wellicht juist en komt niet via onze normale zintuigen, maar wordt eenvoudigweg niet vanuit de geestelijke wereld gestuurd.

 

Deze vorm van informatie verkrijgen valt onder paranormale talenten en noemen we psychometrie. Om het mediumschap goed aan te leren is het heel belangrijk om onderscheid te leren maken dus deze twee disciplines.

Kwaliteit en ontwikkeling van mediumschap:

Alles en iedereen heeft een trillingsfrequentie. Dat is inmiddels bewezen en meetbaar. Door bewustwording kunnen we onze trillingsfrequentie verhogen. Mediums zijn in staat (meestal na jarenlange oefeningen ervaring) om hun eigen trillingsfrequentie zo te verhogen dat zij met de geestelijke wereld contact kunnen maken. Daardoor kunnen zij als doorgeefluik fungeren en berichten ontvangen vanuit deze wereld. Het vraagt van mediums dan ook een bepaalde levenshouding die er op gericht is om zuiverheid te bewaren, zeker als het om helpen van de medemens gaat. Zuiverheid betekent o.a. respect hebben voor de medemens en alles wat leeft. En het bewustzijn dat de mens hier is met een reden.

De ziel komt hier met een opdracht. Met deze gedachte en bezieling zou het mediumschap ook moeten worden uitgevoerd.

 

Persoonlijk vind ik het één van de belangrijkste taken van het medium om de persoonlijkheid van de mens in lijn te helpen met de ziel.

Op een zuivere manier het mediumschap uitoefenen moet de belangrijkste prioriteit zijn.

Hoe bewuster je zelf bent en omgaat met jou leven en ziels-opdracht. Daar naar leert kijken met de grootste compassie en mildheid zorgt er voor dat de kwaliteit van je mediumschap zal verbeteren. En is er minder 'ruis' op de lijn.

Deze les gaan we het hebben over psychometrie.

Connectie

Energie

Mediumschap

Deze maand ga je je bewust worden van hoe de informatie die jij mediamiek ontvangt middels psychometrie 'gekleurd' is. Je weet nu hoe psychometrie in technische zin werkt, nu gaan we kijken naar het persoonlijke stuk. Wat ik vaak benoem is dat wij in basis alleen kunnen ervaren wat wij kennen. Dan bedoel ik middels onze 'levens'ervaringen'. Al onze levenservaringen, onze overtuigingen en onze levenshouding 'zit' in onze in onze energie.

Wat betreft het mediumschap houdt dat twee dingen in:

  • Je trekt daardoor bepaalde energie 'aan'... Vaak komen mensen bij jou als jij in spiritueel opzicht wat verder bent. bijvoorbeeld: Je hebt je vader op jonge leeftijd verloren, je bent al wat verder in je verwerkingsproces, dan zal je zien dat je mensen aantrekt die dat ook hebben meegemaakt

  • Je interpreteert soms (ten onrechte) de informatie naar wie jij op dat 'bent'. Waardoor jij er als het ware er soms 'tussen' zit. Met andere woorden, de informatie die jij ontvangt wordt niet meer 'zuiver' geïnterpreteerd.

Daardoor is het belangrijk dat we heel bewust zijn van waar we staan in het leven en hoe we omgaan met onze trauma's en de dingen waar we overtuigd van zijn. Ik wil je graag uitnodigen om met mildheid naar je pijnen en je 'aardse' overtuigingen te kijken. Het mooie van deze ontwikkeling is dat dit dus een win-win situatie is. Je ontwikkeld je mediamiek en tegelijkertijd zijn we lekker spiritueel aan het groeien! Hoe fijn!

 

Werkboek

Aan de slag!!! Yes.....:))

© 2021 Soulconsultancy - Soul & Intuition

Design Noella Staakenbroek 

Uitvoering  Peggyleenders.nl -  www.peggyleenders.nl

Fotografie Lotte Manou en Saskia Beek

- Contact - Privacy