LES 3 : Mediumschap, hoe werkt het?

                  Mediumschap

Er wordt veel geschreven over mediums en er zijn veel mensen die zich medium noemen waar dat niet altijd terecht is. Daarom is het goed om een aantal dingen op een rijtje zetten. Een medium is te omschrijven als een tussenpersoon tussen onze wereld en de geestelijke wereld en fungeert als doorgeefluik.

Werkwijze van een Medium:

 Een medium richt zijn/haar bewustzijn op een geestelijke wereld en stelt zich open voor invloeden vanuit die wereld. Andersom wordt ook vanuit de geestelijke wereld contact gezocht met het medium. Het is tweerichtingen verkeer. Een medium maakt daarbij gebruik van zij/haar helpers die ook wel geleidegidsen genoemd worden. Deze geleidegidsen schermen het medium af voor negatieve invloeden en zij bepalen wie (welke entiteiten) via het medium mogen communiceren. 

Een medium is dus iemand, die contact met de spirituele wereld kan maken.

 

Wat is geen mediumschap?

Het verkrijgen van informatie uit andere bronnen, bijvoorbeeld uit de aura of van de gedachtewereld van een persoon wordt niet onder mediumschap verstaan. Het gaat om informatie vanuit de geestelijke wereld en dus niet vanuit de aardse invalshoek. Dus als je van te voren weet wie je belt dan ben je nog geen medium. Die informatie is wellicht juist en komt niet via onze normale zintuigen, maar wordt eenvoudigweg niet vanuit de geestelijke wereld gestuurd. Deze vorm van informatie verkrijgen valt onder de paranormaal talenten. Overigens maken veel mediums wel gebruik van paranormale talenten om een cliënt een breed en volledig advies te kunnen geven.

   

Beïnvloeding van een medium:

Een medium moet leren zijn/haar eigen gedachten opzij te zetten. Pas dan is een medium echt in staat om informatie uit de geestelijke wereld te krijgen. Als een medium aan het werk is, dan is er dus geen plaats voor het eigen ego. Daarom is het voor een medium belangrijk om te weten uit welke bron de informatie komt, zodat buitengesloten kan worden dat deze uit de gedachtewereld komen van de persoon die een medium raadpleegt. Dat laatste kan namelijk aanleiding geven tot grote verwarring en problemen.

 

Kwaliteit en ontwikkeling van mediumschap:

Alles en iedereen heeft een trillingsfrequentie. Dat is inmiddels bewezen en meetbaar. Door bewustwording kunnen we onze trillingsfrequentie verhogen. Mediums zijn in staat (meestal na jarenlange oefeningen ervaring) om hun eigen trillingsfrequentie zo te verhogen dat zij met de geestelijke wereld contact kunnen maken. Daardoor kunnen zij als doorgeefluik fungeren en berichten ontvangen vanuit deze wereld. Het vraagt van mediums dan ook een bepaalde levenshouding die er op gericht is om zuiverheid te bewaren, zeker als het om helpen van de medemens gaat. Zuiverheid betekent o.a. respect hebben voor de medemens en alles wat leeft. En het bewustzijn dat de mens hier is met een reden. De ziel komt hier met een opdracht. Persoonlijk vind ik het één van de belangrijkste taken van het medium om de persoonlijkheid van de mens in lijn te krijgen met de ziel. Op een zuivere manier het mediumschap uitoefenen moet de belangrijkste prioriteit zijn.

Hoe bewuster je zelf bent en omgaat met jou leven en zielsopdracht. Daar naar leert kijken met de grootste compassie en mildheid zorgt er voor dat de kwaliteit van je mediumschap zal verbeteren. En is er minder 'ruis' op de lijn.

Connectie

Energie

Mediumschap

Psychometrie

 


Psychometrie is een eeuwenoude methode waarbij iemand een foto of voorwerp ‘leest’, zonder dat hij de herkomst ervan kent. De term komt uit het Grieks en betekent letterlijk ‘het peilen van de ziel’. De psychometrist concentreert zich op een voorwerp dat hij vasthoudt en ontvangt vervolgens indrukken – zoals beelden, gevoelens, woorden of geluiden – die informatie geven over de eigenaar van het voorwerp en zo een stukje van diens ziel blootleggen. 

Dit klinkt misschien raadselachtig, maar de verklaring is simpel. Alle levende wezens bestaan uit energie, die ze ook uitstralen. Kijk maar naar het energieveld dat ons omgeeft dat we de aura noemen. De voorwerpen die we in het dagelijks leven gebruiken, absorberen deze uitstraling en die wordt vervolgens door de psychometrist gelezen en beschreven. Zo kan hij of zij een beschrijving geven van ons, vaak met opvallende details.

 

De psychometrist zet hiervoor zijn paranormale zintuigen in zoals:

 

  • Helderziendheid

  • Helderhorendheid  

  • Heldervoelendheid.

  • Helderweten

Het medium gebruikt deze vorm in zijn of haar mediumschap. Het is wel essentieel om bewust te worden van het verschil tussen psychometrie en Mediamiek. Bij psychometrie is de informatiestroom van ziel tot ziel. Het  medium leest (haalt) de informatie uit de aura van de persoon. Dat kan de client heel veel inzichten geven, maar men moet wel beseffen dat de geestenwereld hier niet bij aanwezig is.

Mediamiek

Mediumschap is het vermogen van een persoon (het medium) om communicatie mogelijk te maken tussen personen levend in onze aardse realiteit en spirits in een andere (geestelijke) dimensie. Een medium legt de verbinding tussen  de onstoffelijke -   en de stoffelijke wereld. Een medium is eigenlijk een soort doorgeefluik of verbindingsstuk van de ene wereld naar de andere.

 

Hoewel ik het belangrijk vind de 'natuurlijkheid' van het medium te bewaken, is het in het begin heel belangrijk om structuur aan te brengen in de informatie stroom. Dit is essentieel voor het leerproces en het leren begrijpen hoe zij met jou werken en jij met hen.


Je stemt je af. Je probeert bewust het contact te maken. Iedereen heeft zijn eigen unieke taal met de geestenwereld. Deze zal zich moeten ontwikkelen. Dat kost heel veel tijd en oefening. Hieronder vind je een basisstructuur die je, zeker op de lange termijn, erg zal helpen.

Basis structuur contact met overledenen:
1. man/vrouw
2. Relatie
3. Manier van overlijden
4. Bewijzen: objecten, Huis, werk
5. Gedeelde herinneringen

Werkboek, Meditatie & Dagboek

Aan de slag!!! Yes.....:)) Hieronder vind je alles wat je nodig hebt!

De werkboeken en dagboek zijn invulbare PDFS. Deze download je en staan niet online.

 

Ik wens je een mooie reis, met veel inzichten en mooie AHA momenten.

Zie het als een 'date' met je ziel!  Probeer met liefde en mildheid naar je zelf te kijken. En zelfs afentoe te lachen als je er achter komt dat je wel heel vaak in dezelfde patronen vervalt....lachen verlicht altijd...:)

Boeken Tips

Hierbij een aantal boekentips over Mediumschap

Alles over Mediumschap - Ursula Roberts

Mediumschap: een geschenk uit de hemel- Karel & Jose Gosschalk

De Kruistocht van de Geestenwereld - Paul Jacobs

© 2020 Soulconsultancy - Soul and Intuition

Design Noella Staakenbroek 

Uitvoering  Peggyleenders.nl -  www.peggyleenders.nl

Fotografie Lotte Manou en Saskia Beek

- Contact - Privacy