Welkom bij Soulconsultancy

Soulconsultancy is  gevestigd in Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Soulconsultancy - Reeenbergerhout 9 - 3845 JB HarderwijkSoulconsultancy is te benaderen via het volgende emailadres: carmen@soulconsultancy.nl
Website van Soulconsultancy is : www.soulconsultancy.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
​Soulconsultancy verwerkt uw persoonsgegevens op basis uw inschrijving als geinteresseerde in Soulconsultancy en of student van workshops/cursussen en evenementen en uw bereidheid deze gegevens daartoe te verstrekken.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- voor- en achternaam of initialen en achternaam
- geboortedatum (niet verplicht)
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- bankrekeningnummer (IBAN). 


Hieronder vallen tevens foto’s en/of videomateriaal, die tijdens opleidingsdagen, trainingen, workshops en anderen door Soulconsultancy georganiseerde activiteiten worden gemaakt. 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 


Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via carmen@soulconsultancy.nl , dan verwijderen wij deze gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Soulconsultancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het inschrijven van onze studenten
- u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om u uit te nodigen activiteiten
- verzenden van onze Nieuwsbrieven
- het delen van foto’s en videomateriaal aan de volgers van Soulconsultancy op social media, die tijdens door het Soulconsultancy georganiseerde activiteiten zijn gemaakt, voor het plaatsen in de Nieuwsbrieven en onze website. 
 
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren 
Soulconsultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zo lang u student bent bij Soulconsultancy bewaart Soulconsultancy uw persoonsgegevens.
De persoonsgegevens worden uit ons bestand verwijderd bij:
- opzeggen
- overlijden

Delen van persoonsgegevens met derden 
Soulconsultancy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze nimmer zonder uw toestemming. Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Soulconsultancy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Soulconsultancy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Soulconsultancy een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij beschikken naar een ander, door u genoemde organisatie, door te sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Carmen@soulconsultancy.nl

 

Soulconsultancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen via carmen@soulconsultancy.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 
Soulconsultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de voorzitter van het Soulconsultancy via  carmen@soulconsultancy.nl

Soulconsultancy

Reeenbergerhout 9

3845 JB Harderwijk

 

carmen@soulconsultancy.nl

 

© 2021 Soulconsultancy - Soul & Intuition

Design Noella Staakenbroek 

Uitvoering  Peggyleenders.nl -  www.peggyleenders.nl

Fotografie Lotte Manou en Saskia Beek

- Contact - Privacy