Talk

In drie stappen INTUÏTIEf Bewust

De manier hoe wij intuïtie ervaren is eigenlijk heel natuurlijk en 'gewoon'. We doen het dagelijks, maar we wuiven het vaak weg of negeren het.

Het allereerste contact dat wij mensen maken is middels energie. Altijd.

Hoe dat zit, ga ik je uitleggen.

Intuïtie wordt wel eens gedefinieerd als “de directe perceptie van waarheid of feiten onafhankelijk van enig redeneerproces”. Men verklaart ook wel dat intuïtie gebruikt wordt om kennis aan te duiden die niet uit eerder vergaarde kennis afgeleid kan worden. Het woord intuïtie is afkomstig van het latijn en betekent letterlijk “innerlijk zien”.

Intuïtie is een magische tool die we allemaal zouden moeten ontwikkelen en in balans zouden moeten brengen met onze ratio.​ Hoe ervaren wij nou intuïtie?

"ZIJN WE ONS LICHAAM OF Hebben WE EEN LICHAAM? EN WIE BEZIT DAT LICHAAM?"

Wat ik al eerder vertelde: Het veld dat iedereen om zich heen heeft, wordt ook wel aura genoemd. Dat we een aura niet zien, betekent niet dat het niet bestaat.

 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt en door steeds geavanceerdere apparatuur die de aura kan meten, is bewezen dat er een energieveld, een krachtveld, rondom ons lichaam aanwezig is. Dit aura-veld bestaat uit verschillende lagen en is niet constant.

Je aura is een krachtveld waarin persoonlijke informatie is opgeslagen. Vanaf je geboorte tot het nu, alles wat je hebt meegemaakt is 'opgeslagen' in je aura. Je aura is eigenlijk je persoonlijke energiesysteem is en is, net als jij, continue aan verandering onderhevig.

En hoe is dat voor jou?

© 2021 Soulconsultancy - Soul & Intuition

Design Noella Staakenbroek 

Uitvoering  Peggyleenders.nl -  www.peggyleenders.nl

Fotografie Lotte Manou en Saskia Beek

- Contact - Privacy